Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Логомаг со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Ksiazka Kucharska   Zofia Zawistowska

Ksiazka Kucharska

180x240 544 страниц. 1990 год.
Wydawnictwo Watra
Nasza "Ksiazke kucharska" adresujemy do tych, ktorzy podzielaja przeko-nanie, ze warto oca lie - chroniac przed zapomnieniem - wszystko, со wsztuce kulinarnej jest wartosciowe. Obok przepisow na potrawy z tradyeji polskie, ale gtownie zaadoptowane przez nasza kuchnie z europejskiego obszaru kulturowego, proponujemy nowatorskie przepisy na pozyeje przez nas projektowane i sprawdzone. Mamy nadzieje, ze Czytelnicy je zaaprobuja.
 
- Генерация страницы: 0.05 секунд -