Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца ieysman со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Enciklopedija Rocnih Del   Judy Brittain

Enciklopedija Rocnih Del

215x285 512 страниц. 1988 год.
Drzavna zalozba Slovenije
Ze od najzgodnejsih casov so se igle in niti uporabljale za izdelovanje okrasnih umetnin. S clovekovim razvojem so se razvijale tudi njegove rocne spretnosti: uvajal je nove vzor-ce, izumljal nove vbode in petlje, predel nova vlakna in niti ter tkal vsakovrstne materiale. V srednjem veku so se rocne spretnosti tako mocno razvile, da so imeli vezenine za obliko umetnosti, celo visjo kot slikarstvo. V renesansi so rocna dela vseh vrst, vkljucno s cipkami, izdelovali z neverjetno vztrajnostjo. Prikazovala so domisljijske, literarne in sveto-pisemske prizore. Tako visoko so jih cenili vse do srede 19. stoletja, potem pa so se pojavili stroji. S prihodom strojev je zivljenje postalo na splosno lazje. Blago so zdaj lahko kupili v trgovini in ga ni bilo vec treba tkati doma. Prav tako ga ni bilo vec potrebno rocno okrase-vati, saj se je razvilo tiskanje vzorcev na tkanino. Pocasi so iglo odlozili na stran in rocne spretnosti, ki so bile v preteklo-sti vsakdanjost, so postale redkost....
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд -