Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Lyubov29 со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Pletenje   H. Gleitsmann, E. S. Schmidt, E. Turkis

Pletenje

160x190 144 страниц. 1981 год.
Mladinska Knjiga
Plesti je pravzaprav zelo lahko, ce le poznamo nekaj osnovnih pravil in se seveda po njih tudi ravnamo. Po pricujoci knjigi se bomo naucili vseh zacetniskih del in se precej zvijac, kakrsne poznajo izurjene pletilje. Zacnimo z manjsimi in preprostejsimi stvarmi! Posrecen in pravilno spleten sal nam bo v vecje veselje kot skazen plasc. Ze v zacetku izbirajmo kakovosten material v nasih najljubsih barvah. S ceneno in grdo prejo ne bomo ustvarjali cudezev. Ko se bomo naucili lepo splesti raven kos pletenine, se lahko lotimo oblikovanih kosov. Taksni kosi nam bodo uspeli le, ce bomo prej spletli poskusni vzorec. Pletenje posku-snega vzorca zahteva dosti manj truda in casa kot paranje ze velikega kosa pletenine, ki ga moramo potem znova nasnuti in splesti. Osnovno tehniko bomo kmalu obvladali, potem pa bomo lahko delali po svojih zami-slih in pletli v najlepsih vzorcih najizbranejse modele. Po pricujoci knjigi se lahko naucijo plesti prav vsi: zenske, moski in...
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд -