Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиДефектологияПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинШкольникамЭлектроникаБыт.техникаКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Dorofeeva со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

  Matjaz Steinbacher

Zdruzba interesov (Slovene Edition)

260 страниц. 2011 год.
Ce se zdi, da nekako se dojemamo, da je za uspesnost gospodarskega procesa potrebno znanje, pa smo se vedno dalec od tega, da bi razumeli, kako do tega priti. Predvsem se zdi, da manjka tista povezava med spodbudami ljudi in njihovim delovanjem, da manjka povezava med delovanjem ljudi in delovanjem podjetij in da manjka povezava med obsegom drzave v druA?bi in ekonomsko (ne)ucinkovitostjo. "Knjiga Zdruzba interesov nas spominja - glede na dogodke, ki se trenutno odvijajo po svetu - da "nevidna roka" Adama Smitha tudi vec kot dvesto let po izidu Bogastva narodov se vedno deluje." HARRY M. MARKOWITZ, Nobelov nagrajenec za ekonomijo, profesor financ, UCSD "To je zelo pomembna knjiga, ki prikazuje delovanje gospodarskega procesa. Knjiga na zelo jasen nacin pokaze, zakaj v gospodarskem procesu, ki si prizadeva za ucinkovitost, zaposlenost in blaginjo, ni prostora za politike." DAN GROSSMAN, Atlas Economic Research Foundation, predsednik nadzornega odbora The book describes how...
 
- Генерация страницы: 0.06 секунд -