Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Логомаг со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Tallinna. Arkkitehtuuri ja muistomerkit  

Tallinna. Arkkitehtuuri ja muistomerkit

220x285 224 страниц. 1980 год.
Аврора
Eestin sosialistisen neuvostotasavallan pddkaupunki Tallinna on huomattava hailinto, teollisuus- ja kulttuurikeskus. Tdmdn noin 450 tuhatta asukasta kdsittdvdn kaupungin pintaala ylittdd 150 neliokilometrid. Kaupunkikuvaan lybvdt leimansa ikivanha historia ja nykyi-syys. 1900-luvun suorien linjojen ohella ndemme terdvdhuippuisia goottilaistyylisid rakennuksia, koristeellista barokkia ja monumentaalista klassismia. Kaupungissa on lukuisia muistomerkkejd. Valtion suojelussa on 156 vanhaa rakennusta, 287 kuvaamataiteen teosta ja 228 niistd on arvioitu historiallisiksi muistomerkeiksi. Tallinnassa toimii neljd korkeakoulua, viisi ammattiteatteria, useita kulttuuritaloja, kirjastoja, tieteellisid tutkimus-ja suunnittelulaitoksia. Kaikki tdmd yhdessd kiinnostavimpien rakennustaiteellisten muistomerkkien kanssa vetdd vuosittain Tallinnaan suuren mddrdn kotimaisia ja ulkolaisia matkailijoita.
 
- Генерация страницы: 0.05 секунд -