Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Логомаг со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Dukla   Ladislav Denes

Dukla

235x280 180 страниц. 1978 год.
Osveta
V horucich dnoch na konci augusta 1944 sa jednotky 1. cs. armadneho zboru presuvali к frontovej Hnii. Pochodovymi kolonami odrazu preletela sprava: Slovensko povstalo! Vojenske radiostanice dychtivo lovili v eteri. Banskobystricky vysielac vyzyval slovenskych vojakov, aby sa postavili na odpor proti nemeckym votrelcom. Z moskovskeho rozhlasu zazneli slova vervyslanca Fierlingera: "Sovietsky zvaz je s nami. Cervena armada poskytne pomoc statocnemu slovenskemu narodu." Nedockavi vojaci si priam predchytavali mimoriadrie vydanie polneho spravodaja. Vzrusene citali: "teskoslovenske vojsko sa spolu s partizanskymi oddielmi na Slovensku postavilo Nemcom na odpor... Tazke boje sa odohravaju v priestore Ziliny, Povazskej Bystrice a Trencina..."
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд -