Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца ieysman со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Zelazowa Wola   Adam Kaczkowski

Zelazowa Wola

195x245 118 страниц. 1976 год.
Sport i Turystyka
"... Mozna sie w Zelazowej Woli naocznie przekonac, со warta jest wielka sztuka, jako najmocniejsza wiez narodu, jako opoka i podstawa. Poezja Mickiewicza, muzyka Chopina sa dla Polakow taka opoka. Ze zdziwieniem i rozczuleniem patrzymy na ten domek skromny — kwintesencje polskosci — jak plynie niby okret posrod zieleni parku posadzonego tutaj troskliwa reka, parku, ktory chcial byc godny muzyki Chopina. <BR>Wraz z innymi przychodzimy tutaj oddac hold pamieci wielkiego artysty. Stajemy na progu domu oniesmieleni i zachwyceni prostata, tego miejsca. <BR>... Jednym z najwiekszych urokow Zelazowej Woli jest wlasnie to, ze czujemy sie tu zawsze "sam na sam" z Chopinem..."
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд -