Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Irina36 со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Sprookjesbeelden aan zee   Marijke Bouwhuis, Martine Letterie

Sprookjesbeelden aan zee

240x240 60 страниц. 2012 год.
Museum Beelden aan zee
Erwaseens... een museum aan zee. In het museum kon je beelden zien van over de hele wereld. Maar... alsje binnen was, kon je het ruisen van de zee niet horen. Dat was jammer. Alsje buiten stond, hoordeje de zee verhalen vertellen: sprookjes, legendes en vertellingen in een eindelozedeining. Op een dag bezocht de beeldhouwer Tom Otterness het museum. Toen hij daarna over het strand liep, hoorde hij de zee. Hij raakte betoverd doordeverhalen en hij gingaan het werk. Het museum plaatstede beelden die hij maakte op een terras aan zee. Nu kun je de beelden zien, terwijl je naar de zee luistert. Marijke Bouwhuisen Martine Letterie schreven de verhalen op, dieTom Otterness hoorde. De verhalen zijn leukom zelf te lezen (vanaf 6 jaar, AV14) en om voorte lezen.
 
- Генерация страницы: 0.07 секунд -