Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Логомаг со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Malarstwo w Muzeum Sztuk Pieknych w Budapeszcie   Klara Garas

Malarstwo w Muzeum Sztuk Pieknych w Budapeszcie

155x210 288 страниц. 1975 год.
Аркады
Budapesztenskie Muzeum Sztuk Pieknych nalezy do najbogatszych w Europie Srodkowej. Szczyci sie zbiorem dziel mistrzow hiszpariskich i wloskich, zgromadzonych ongi przez ksiaza.t Esterhazych i arcybiskupa Pyrkera, swiatlych milosnikow wielkiego malarstwa Rafaela, Veronesa, Tintoretta, El Greca, Velazqueza i Goyi. Klara Garas, dyrektor Muzeum Sztuk Pieknych, skreslila historie Galerii obejmujaca szesc wiekow malarstwa od XIV do XX stulecia. Reprezentowane sa tu wszystkie szkoly: niderlandzka waz-nymi pracami Fransa Halsa, Bruegla starszego i Rembrandta; angielska - portretami pedzla Reynoldsa i Reaburna; niemiecka - obrazami Cranacha i Durera, dajac w efekcie jednorodny zespol sztuki klasycznej. Najbogatsza_ obok Galerii Starych Mistrzow jest w Muzeum Sztuk Pieknych kolekcja malarstwa nowoczesnego, zawierajaca wielka liczbe godnych uwagi malowidel. Midzy innymi cudowne plotna impresjonistow francuskich - Maneta, Moneta, Renoira czy Pissarra.
 
- Генерация страницы: 0.07 секунд -