Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Irina36 со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Constable   Kelenyi Gyorgy

Constable

150x150 52 страниц. 1973 год.
Corvina Kiado
John Constable muveszete nem keltett kulonosebb feltunest a XIX. szazad eleji Angliaban. Egyike volt hazajaban azoknak a tajkepfestok-nek, akik az akademikussa merevedett idilli tajabrazolast a kozvetlen termeszetelmeny kotetlen visszaadasaval kivantak felcserelni. Csak valamivel haladt kovetkezetesebben az utjan, csak valamivel melyebb atelessel festette meg az egbolt es a viztiikor feny- es szintiineme-nyeit. Ez a tobblet azonban eleg volt ahhoz, hogy a felfedezes erejevel has-son a francia romantikus festokre, majd a jovendo impresszionis-takra, es belole kiindulva sziilessen ujja a XIX. szazad masodik felenek egesz tajszemlelete. Kelenyi Gyorgy tanulmanya az egyes muveket gondosan elemezve koveti vegig afesto eletiitjat. A szoveget 59 кёр - kozottiik 6 szines reprodukcio - illusztralja.
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд -