Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Irina36 со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Rubens   Constantin Suter

Rubens

170x195 80 страниц. 1974 год.
Editura Meridiane
Tot ce-i spectacol ii apartine. Ochiul sau e cea mai minunata prisma care sa nc fi dat vreodata idei magnifice si adevarate cu privire la lumina si culoarea lucrurilor. Dramele, pasiunile, atitudinile, trupurile, expresiile fetelor, adica omul integral, printre multiplele incidente ale spectacolului omenesc, toate tree prin creierul sau, dobin-desc acele trasaturi mai viguroase, forme mai robuste, se amplifica, nu sc purifica, ci se transfigureaza luind un fcl de aparenta eroica. Pecetluieste totul cu caracterul sau dintr-o bucata, cu singele sau clocotitor, cu statura sa viguroasa, cu echilibrul admirabil al nervilor sai si fastul obisnuit al viziunilor sale.
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд -