Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Логомаг со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Jan Matejko   J.Starzynski

Jan Matejko

195x245 246 страниц. 1973 год.
Аркады
Zwalczano Matejko z bardzo roznych pozycji spolecznych i ideologicznych. Zwalczala go arystokracja i burzuazja, a zwlaszcza konserwatysci z krakowskiej szkoly "Stariczykow", za to, ze nie byl dose powolnym sluga i wyrazicielem ich wsteeznej ideologii, zwalczal go oboz demokratyczno-mieszczanski i wielu poiniejszych bojownikow postopu spolecznego za to, ze nazbyt wysoka role w historii przyznawal jednostce wladczej i nie dose jasno dostrzegal tworcza i decyduja role mas ludowych.
 
- Генерация страницы: 0.05 секунд -