Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца valadilena со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Durer   Ivan Fenyo

Durer

130x165 94 страниц. 1964 год.
Kepzomuveszeti Alap Kiadovallalata
Az olasz reneszansz viragzasa mellett kisse hatterbe szorul azeszaki nepek reneszansz miive-szete. Pedig a XVI. szazad az Alpoktol eszakra iserezteti forrongo.erjeszto hatasat. Erasmus es Luther nevei jelzik az uj szellem erosodeset.a mu'veszetben pedig feltunik Diirer, aki a festeszet, de kiilonosen a grafika teriileten egyediilallo eletmCivet hoz letre, melyben tiikrozo-dik a korszak valamenynyi jelentos szellemi aramlata. Fenyo Ivan mesteri tollal rajzolja meg a nagy muvesz alakjan keresztul a nemet reneszanszot.
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд -