Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Логомаг со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Piero della Francesca   Denia Mateescu

Piero della Francesca

240x320 88 страниц. 1981 год.
Editura Meridiane
Arta lui Piero della Francesca s-a nascut in nordul Toscanei, in Romagna, la interferenta unor scoli ilustre de pictura, ai caror exponenti - Masaccio si Giovanni di Paolo - erau promotorii unor directii inconfundabile: cea figurativa, proprie natura-lismului funciar al florentinilor, abordind curajos problema spatiului sau modeleul, si cea a decorativismului sienez, cu implicatiile lui cromatice. Alaturi de acestea, Perugia cultiva maniera eleganta a goticului curtean, ferrarezul Cosimo Tura exalta acuitatea grafica si dramatismul expresiei, iar, la Padova, Mantegna reconstituia antichitatea intr-o orgolioasa incercare de restaurare a unei opere nationale « latine». intreaga Italie se afla in plina revolutie ideologica si stilistica, in viltoarea careia personalitati de coplesitoare originalitate isi propuneau sa concureze, cu ajutorul artelor liberale, la marea constructie a universului. Se nasteau o arhitectura ordonatoare de structuri, stabilind o organica unitate intre macro si...
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд -