Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Анна_на_шее со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Degas   Ioan Horga

Degas

170x195 108 страниц. 1969 год.
Editura Meridiane
... lama asta vad mai prost ca oricind, nu mai pot citi nici macar jurnalul; mi-1 citeste Zoe, menajera mea, in timpu prinzului. Dumneata in locuinta dumitale din strada Sadolet, in solitudinea dumitale, ai cel putin bucuria de a putea vedea . . . Ah! ochii, ochii, ochii! Cind sint in atelier imi simt sufletul mai impovarat ca altadata si greutatea de a vedea ma amor-teste parca. Dar cum, din fericire, omul nu cunoaste masura puterilor sale, inca planuesc sa realizez o suta de litografii: o prima serie cu nuduri de femei facindu-si toaleta si o a doua cu nuduri de dansa-toare. Asa o ducem pina in ziua din urma, plasmuind inchipuiri. $i e inca bine ca e asa . . .
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд -