Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца ieysman со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Maalaustaiteen Kuvahistoria  

Maalaustaiteen Kuvahistoria

160x235 336 страниц. 1962 год.
Werner Soderstrom Osakeyhtio
Erinomainen opas kaikille joita taide kiinnostaa, mutta joista vaeltaminen sen laajassa valtakunnassa tuntuu ehka hiukan vaikealta. Valittavaksi tarjoutuu kaksi matkustustapaa. Yhdella kertaa voimme samoilla halki koko maan, seurata maalaustaiteen historiaa sen alkulahteilta nykyaikaan saakka. Tai sitten aina, kun jokin maalaus herattaa mielenkiintoa, selailemme teosta, kunnes kiinnostuksen kohde on ajoitettu ja paikallistettu. Kenties juuri tutkimuksen kohteena olevasta maalauksesta sisaltyy teokseen mielenkiintoinen selonteko: lukija saa kasityksen ajan tyylisuunnasta, sen erikoispiirteista eri maissa ja eri taiteilijoiden tuotannossa. Lehteiltaessa kirjaa eteen- ja taaksepain, selviavat ne historialliset olosuhteet, joiden vallitessa taideteos on syntynyt. Matkustattepa tavalla tai toisella, tama teos on viehattava ja luotettava opas. Tavallisen matkaoppaan marginaalissa loistaa kolme tahtea mielenkiintoisten nahtavyyksien merkkina - "Maalaustaiteen kuvahistorian" sivuilta...
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд -