Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Irina36 со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Istoria Ilustrata a picturii  

Istoria Ilustrata a picturii

70x100/16 328 страниц. 1968 год.
Editura Meridiane
Orice istorie a artei comporta, in realizarea ei, un grad de incertitudine si n-am ignorat nici unul din riscurile ce pindesc nazuinta de a schita intr-un singur volum evolutia picturii de-a lungul atitor veacuri si in atitea tari. Ne-am marginit, de buna seama, la liniile mari ale acestei evolutii, deoarece am tinut ca in economia cartii locul cel mai insemnat sa-1 ocupe prezentarea personalitatii artistilor si analiza operei lor. Aproape sase sute de pictori sint reintegrad in perspectiva lor istorica, si mai bine de trei sute dintre ei sint amanuntit studiati, multumita si celor o mie de ilustratii ir culori. Astfel, cititorul care va rasfoi aceasta Istorie va vedea inchegindu-se, din aproape in aproape, limbajul universal al picturii, asa cum flecare maestru 1-a plasmuit pentru sine, inainte de a-1 transmite, imbogatit si improspatat, urmasilor sai imediati sau indepartati.
 
- Генерация страницы: 0.05 секунд -