Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Анна_на_шее со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Humor   Vasile Dragut

Humor

210x260 188 страниц. 1973 год.
Editura Meridiane
Construita in anvil 1530, din inipativa maxelui logqfat TeodoT Bubuiog, biserica fostei minastin Humor din pnutul Sucevei se numara printre cele mai ilustre monumente ale artei medievale romanesti. Celebritatea ei se datoreaza, inainte de toate, vastului ansamblu de picturi murale саге о decoreaza atit la interior cit si pe facade, Humorul apartinind acelui fenomen de universale notorietate cunoscut sub numele: pictura exterioara moldoveneasca. Alaturi de picturile exterioare de la Moldovifa, de la Arbore, de la VoroneJ si de la Sucevifa, cu care alcatuiesc о ilustra familie, picturile exterioare ale Humorului, cele mai vechi dintre toate, fund executate in 1535, permit evocarea stralucitei epoci de inflorire artistica pe care a dominat-o figura luminata a lui Petru Rares. Dar nu numai picturile exterioare, in general mai binecunoscute, ci si cele interioare se impun atentiei prin inalta lor valoare, intregul ansamblu fund opera a patru mesteri, in frunte cu Toma de la Suceava,...
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд -