Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Анна_на_шее со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Icoane Vechi Romanesti   Corina Nicolescu

Icoane Vechi Romanesti

210x265 120 страниц. 1976 год.
Editura Meridiane
Impreuna cu pictura murala si cu broderiile, icoanele intregesc pre-tiosul tezaur al artei vechi roma-nesti. Studiile din trecut au dat la iveala doar о parte din ele. In albumul de fata s-a selectionat un manunchi restrins dintre cele mai caracteristice icoane existente atit in colectiile muzeelor, cit si in minastirile si bisericile din Romania. Icoanele au jucat un rol important mai intii ca obiecte de cult, alca-tuind ansambluri sub forma ico-nostaselor sau timplelor; ele nu lipseau de asemenea din palatele domnesti si metropolitane, din pa-raclisele curtilor voievodale si boie-resti, din locuintele celor avuti si casele modeste ale taranilor. Cu rare exceptii, exemplarele prezente in album sint creatia artistilor locali care au continuat cu stralu-cire traditia bizantina pina in pra-gul secolului al XlX-lea. In ale-gerea icoanelor s-a tinut seama de valoarea lor artistica in primul rind, urmarindu-se insa si varietatea de interpretare, desen, colorit etc., a zugravilor din Tara...
 
- Генерация страницы: 0.05 секунд -