Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Логомаг со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Vuoden luonnonkuvat 95 / Nature Photographs of the Year 95  

Vuoden luonnonkuvat 95 / Nature Photographs of the Year 95

275x215 96 страниц. 1995 год.
Weilin+Goos
Vuoden luontokuva - kilpailu jarjestettiin nyt ensimmaisen kerran niin, etta osallistumis-oikeus oli kaikilla harrastajilla, siis myos muilla kuin jarjestavan seuran, Suomen Luon-nonvalokuvaajat ry:n, jasenilla. Niinpa kilpaan ottikin osaa kokonaista 319 kuvaajaa, joista 219 oli jasenia ja sata ulkopuolisia. Kuvia he lahettivat yhteensa 901 kappaletta. Aiheista suosituimpia olivat linnut (26,9%), maisemat (23,6%) ja kasvit (17,9%), Sel-vasti jalkeen jaivat hyonteiset (9,8%) ja nisakkaat (8,1 %). Ihmisen ja luonnon suhdetta valotti vain 4,8% kuvista. Kilpailun raati vaihtuu vuosittain. Talla kerralla siihen kuuluivat valokuvaaja Caj Bremer, graafinen suunnittelija Paivi Lahtinen (jonka kaden jalki nakyy myos taman kirjan ulkoasussa) ja luonnonkuvaaja Markku Tano. Vuoden luontokuvaksi 95 valittiin viereisella sivulla oleva Martti Rikkosen tammikui-nen "Aurora borealis" eli revontuli, joka on ikuistettu kuvaajan kotikonnuilla Inarin Mud-dusjarvella. Revontulikuvia on...
 
- Генерация страницы: 0.07 секунд -