Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца valadilena со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Na streche sveta  

Na streche sveta

245x280 112 страниц. 1983 год.
Sport
Po starocia bol Tibet srdcom neskutocneho sveta. Spolocnostou zalozenou na vyucbe budhizmu a riadenou reinkarnovanym naslednikom sv?tych muzov nazyvanych Dalajlama. Dejiny Tibetanov su pribehom jednej z najvacsich duchovnych civilizacii v dejinach ludstva. Jej kulturu si vazili a respektovali ucenci siroko daleko. Aj napriek tomu boli vsak Tibetania vytlaceni na pokraj zaniku. Roku 1951 sa Tibet stal sucastou Ciny a zrazu bola tradicna kultura vystavena tlaku neznamej ideologie. Tibetska krajina zacala ziskavat novu tvar. Aj Lhasa, "miesto bohov", zmenila sa na nepoznanie. Na jej okrajoch vyrastli nove sidliska, tovarne a moderne hotely. Po stvorprudovych asfaltovych cestach sa premavaju japonske terenne auta a v obchodnych domoch si mozno kupit i videmagnetofon s blikajucimi svetielkami. Vnutorny svet kazdeho Tibetana, jeho dusevny pokoj, rovnovaha, harmonia a stastie maju vsak svoje korene inde. Slova Budhu, prelozene kedysi davno do tibeteiny, si dodnes zachovali svoje posolstvo:...
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд -