Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Логомаг со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Peisaje din carpati   Iosef Fischer

Peisaje din carpati

230x230 122 страниц. 1980 год.
Editura Sport-Turism
Albumul fotografic al artistului sibian losef Fischer, Peisaje din Carpafi, este semnificativ pentru locuitorii acestor paminturi, pentru ca muntii au fost dintotdeauna inalta lor coloana vertebrald, simbolul permanent romanesti, constiinta de taria pietrei milenare a istoriei acestui popor. Fotograful se dovedeste un scriitor vizual, iar paginile carfli sale sint tot atitea luminoase ferestre deschise catre uriasa cetate de granit, dar si catre intreaga semnificaie emblematica a simbiozei dintre romani si munfl. Imaginile prefigureaza, prin inaltele lor coloane, martorii credinciosi ai destinului acestui popor inzestrat, care a stiut sa lupte si sa creeze imense valori materiale si spirituale pe arcul existential eel mai dramatic pe care l-ar fi putut cu-noaste о colectivitate umana. In tenacea continuitate a unei vieti intregi inchinate artei fotografice, ochiul magic al aparatului minuit de artistul sibian a reusit sa ofere lumea vie, lumina si aerul pur al inaltimilor care...
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд -