Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Ларисеныш со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Svetova Operni Divadla   Karel Vladimir Burian

Svetova Operni Divadla

210x265 288 страниц. 1973 год.
Supraphon
К.V.Burian, autor dejin opery a baletu, monografii a zivotopisnych romanu pevcu, dirigentu a skladatelu, pojal svou nejnovejsi praci о opere ponekud neobvyklym zpusobem: dejiny opery jako dejiny opernich budov. Tato myslenka ma vskutku sve opravneni. Opera, ve svych zacatcich skromna a prostorove nenarocna, zrodila se puvodne v aristokratickych sidlech, ale brzy se rozvijela v podobu stale slozitejsi a bohatejsi, vzrustal tez jeji spolecensky vyznam a obliba. Так od r. 1637, kdy bylo v Benatkach otevreno prvni verejne opernf divadlo, rozvinul se rychle operni provoz a zacalo se se stavbou divadelnich budov, urcenych vyhradne opere. Dnes ma kazde vetsi mesto sve reprezentacni operni divadlo. Snahou architektu byla postupem casu nejen vnejsi nadhera budov, ale take ucelne vnitrni reseni hlediste s jeho akustickymi problemy i technicke vybaven! jevistniho prostoru s orchestristem. To vse, vzdy zaroven i s kouskem operni historie, a tedy jako "prochazku prostorem a casern", sleduje autor...
 
- Генерация страницы: 0.05 секунд -