Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Логомаг со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Przewodnik Baletowy   Irena Turska

Przewodnik Baletowy

72x96/32 468 страниц. 1973 год.
Polskie Wydawnictwo Muzyczne
W przewodniku znajduja sie omowienia baletow o wysokich walorach muzycznych, choreograficznych i rezyserskich, ulozone w porzadku alfabetycznym wedlug tytulow. Hasla zawieraja: nazwiska poszczegolnych realizatorow baletu i odtworcow glownych rol w spektaklu premierowym, streszczenie libretta i planu choreograficznego, krotkie omowienie i charakterystyke baletu. Czwarte wydanie "Przewodnika baletowego" Ireny Turskiej zostalo poszerzone o kilkanascie nowych hasel autorstwa pani Joanny Skultety-Ramlau, omawiajacych balety powstale w latach 80. i 90. XX wieku, ktore pojawily sie w repertuarze swiatowym lub krajowym i zyskaly juz popularnosc. Znalazlo sie w nim rowniez kilkadziesiat tekstow uzupelniajacych do hasel zamieszczonych w poprzednich wydaniach, rejestrujacych kolejne wznowienia lub nowe inscenizacje oraz polskie wystawienia omawianych baletow. Balety dodane: Antygona, Czerwona Giselle, Dama Kameliowa, Faust goes Faust, Gozdziki, Grek Zorba, Kot w butach, Krolewna Sniezka, May B,...
 
- Генерация страницы: 0.06 секунд -