Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыДефектологияКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинШкольникамКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Акулина со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

El mundo en espanol: Nivel B (+ CD-ROM)  

El mundo en espanol: Nivel B (+ CD-ROM)

200x260 152 страниц. 2012 год.
Habla con Ene
Aby skutecznie nawiazac i podtrzymac dialog, niezbedne jest posiadanie wiedzy z zakresu kultury krajow, z ktorych pochodza nasi rozmowcy. Zawarte w ksiazce teksty obejmuja aktualne tematy z nastepujacych dziedzin: sztuka, literatura, muzyka, nauka, tradycje, geografia, sport oraz kino Hiszpanii i Ameryki Lacinskiej. Przedstawiona tresc stanowi swietny material do przeprowadzenia lub ozywienia dyskusji. "El mundo en espanol" to seria ksiazek o tematyce spoleczno-kulturowej krajow swiata hiszpanskojezycznego. Kazdy podrecznik zawiera zbior czytanek z cwiczeniami umozliwiajacymi doskonalenie umiejetnosci jezykowych: czytania, pisania, sluchania oraz wypowiedzi ustnej. "El mundo en espanol. Lecturas de cultura y civilizacion - nivel B", odpowiada poziomowi B1 i B2 wedlug Europejskiego Systemu Opisu Ksztalcenia Jezykowego i jest kontynuacja podrecznika o tym samym tytule na poziomie A2. Ksiazka jest swietnym materialem do nauki dla osob przygotowujacych sie do egzaminu umozliwiajacego...
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд -