Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца valadilena со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Zycie obok nas: Lektura z komentarzem / Жизнь рядом с нами. Книга для чтения   Чехов А.П. и др.

Zycie obok nas: Lektura z komentarzem / Жизнь рядом с нами. Книга для чтения

70x100/32 176 страниц. 1983 год.
Русский язык
Drodzy Czytelnicy, polecamy Waszej uwadze ksiazke poswiecona otaczajacej nas przyrodzie. Znalazfy sie w niej opowiadania o zwierzetach autorstwa takich znakomitych przedstawicieli prozy rosyjskiej i radzieckiej jak A.Czechow, D.Mamin-Sibiriak, A.Kuprin, M.Priszwin, K.Paustowski, J.Nagibin i in., a takze interesujace szkice uczonych-przyrodnikow W.Arseniewa i W.Czaplinej, bedace rezultatem ich obserwacji i laczace w sobie cechy opisu naukowego i literackiego.
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд -