Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Lyubov29 со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

In London, Warsaw and Elsewhere   J. Przybyla

In London, Warsaw and Elsewhere

130x200 352 страниц. 1959 год.
Panstwowe wydawnictwo naukowe
In London, Warsaw and Elsewhere — interesujaca i pozyteczna lektura dla sredniozaawansowanych, ktorzy pragna. poglebic znajomosc jezyka angielskiego przez zapoznanie sie. z zywym, potocznym slownictwem. Autor ksiazki stara sie wprowadzic jak najwiecej idiomow, potocznych wyrazen, stara sie zapoznad czytelnika z wlasciwosciami jezyka, specyfika. angielskiego humoru, angielskimi zwyczajami. In London, Warsaw and Elsewhere bedzie nieoceniona pomoca. dla Polakow podrozujacych po Anglii w celach hand-lowych lub turystycznych, umozliwiajac im prowadzenie rozmow na dowolne tematy. Korzystanie z tej ksiazki ulatwiaja. przytoczone po kazdej rozmowie polskie odpowiedniki charakterystycz-nych angielskich zwrotow oraz zamiesz-zony na koncu ksiazki indeks idiomow i specjalnych wyrazen.
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд -