Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца ieysman со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Maly slownik rosyjsko-polski i polsko-rosyjski / Краткий русско-польский и польско-русский словарь   Andrzej Boguslawski

Maly slownik rosyjsko-polski i polsko-rosyjski / Краткий русско-польский и польско-русский словарь

86x122/64 392 страниц. 1965 год.
Wiedza Powszechna
Niniejszy slownik bedzie pomoca przede wszystkim dla uczacych sie jezyka rosyjskiego w szkolach i na kursach jezykowych; moze rowniez oddac duze uslugi tym, ktorzy nie opanowali jezyka rosyjskiego w stopniu dostatecznym, a pragna nim sie poslugiwac przy czytaniu latwiejszych tekstow, prasy codziennej itp. Ze wzgledu na niewielka objetosc slownika ograniczono sie do podania wyrazow i wyrazen najbardziej niezbed­nych. Jednoczesnie uzupelniono prace wskazowkami z zakresu glosowni, fleksji i slowotworstwa rosyjskiego, co pozwoli na tworzenie w oparciu o zamieszczone wyrazy wielu innych, bedacych ich pochodnymi.
 
- Генерация страницы: 0.05 секунд -