Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Логомаг со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Suomalais-venalainen tekniikan sanakirja / Финско-русский технический словарь   Veikko Tammilahti

Suomalais-venalainen tekniikan sanakirja / Финско-русский технический словарь

150x210 760 страниц. 1983 год.
Nykyvenajan mukainen ja luotettava sanakirja, valttamaton ja korvaamaton tyovaline kaikille venajan kielen kaantajille ja tulkeille. 15 vuoden aikana koottu 80000 hakusanan teas; Kaytannon tyossa testattu; Monipuolineri valikoima tekniikan erikoisalojen, kuten mekaanisen ja kemiallisen puunjalostusteottisuuden, rakennusalan, koneenrakennusalan, elektroniikan, tietokonealan, sdhkoalan ja kemian terminologiaaja sanontoja; Sanakirjaa tayaentava toimitustyo on edelleen kaynnissa. Tietokonetiedostoa kartutetaanjatkuvasti.
 
- Генерация страницы: 0.05 секунд -