Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Irina36 со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Espanol En Marcha: Nivel Basico (A1 + A2): Exercises Book   Francisca Castro, Pilar Diaz, Ignacio Rodero, Carmen Sardinero

Espanol En Marcha: Nivel Basico (A1 + A2): Exercises Book

190x260 112 страниц. 2005 год.
SGEL
"Espanol en marcha" to kurs jezyka hiszpanskiego skierowany do mlodziezy i doroslych. Moze byc stosowany zarowno na kursach zwyklych jak i intensywnych; jednostka lekcyjna w podreczniku podzielona jest na nastepujace czesci: cwiczenia w parach, komentarz gramatyczny i leksykalny, tablice odmian czasownikowych. Zeszyt cwiczen zawiera dodatkowy material powtorkowy oraz slownik do samodzielnego wypelnienia. Na koncu ksiazki znajduja sie rozwiazania wszystkich cwiczen.
 
- Генерация страницы: 0.05 секунд -