Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковФайлыКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)КонкурсWeb магазинКарта сайта

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца valadilena со вступлением в клуб!

Реклама

КНИЖНЫЙ МИР

Career Paths: Taxi Drivers: Student's Book   Virginia Evans, Jenny Dooley, Daniel Wilson

Career Paths: Taxi Drivers: Student's Book

Career Paths
210x295 40 страниц. 2013 год.
Express Publishing
Taxi Drivers z serii Career Paths to publikacja przeznaczona dla osob przygotowujacych sie do pracy lub pracujacych w zawodzie taksowkarza, pragnacych doskonalic znajomosc jezyka angielskiego w aspekcie zwiazanym z praca zawodowa. Ksiazka sklada sie z trzech czesci (Books 1-3). W sklad poszczegolnych czesci wchodzi 15 rozdzialow. Kazdy rozdzial poswiecony jest innemu zagadnieniu tematycznemu i zawiera osadzone w realistycznym kontekscie teksty pozwalajace na poznawanie specjalistycznego slownictwa. Obejmuje takze roznorodne cwiczenia umozliwiajace zintegrowane rozwijanie czterech sprawnosci jezykowych: czytania, sluchania, mowienia i pisania. Po kazdej z trzech czesci znajduje sie slowniczek angielsko-angielski zawierajacy lacznie ponad 400 hasel i zwrotow. Przykladowe tematy to: warunki pracy i typowe zadania taksowkarza, czeste problemy i zagrozenia w pracy, budowa i obsluga samochodu, zasady komunikacji z pasazerem, rodzaje wykroczen w ruchu drogowym i wypadki, transport osob...
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд -